Jana Veinberga

Jana Veinberga ir rakstniece, detektīvromānu un stāstu autore. Uzskata, ka dzīve kļūst dzīvošanas vērta tikai tad, ja ir iespēja radīt un ieguldīt savu radošo potenciālu jebkurā dzīves norisē un darāmā darbā.

Biogrāfija

Jana Veinberga ikdienā strādā izglītības jomas valsts pārvaldes iestādē, ir ieguvusi maģistra grādu filozofijā, valsts pārvaldē un Liepājas Universitātes rakstniecības studijās. Kopš rakstniecības studiju laika aizrāvusies ar žanru literatūras, it īpaši sev tuvā romantiskā romāna žanra teorētisko izpēti un izmanto šīs zināšanas arī rakstniecības praksē.

Jana ir jūrmalniece trešajā paaudzē un priecājas par radošajiem impulsiem, ko sniedz pastaigas kāpās un gar jūru.


Spilgta Janas Veinbergas īsprozas iezīme ir savdabīgi noslēpumaina tēlainība – autore raksta tik spēcīgā sajūtu tonalitātē, ka lasītājs teju fiziski spēj saskatīt atainoto dūmaku, saost rudens lapu smaržu un dzirdēt tālīnu klavierspēli. 

Apgāds Zvaigzne ABC